آموزش نصب و فعالسازی راینو

در این ویدیو روش نصب و فعالسازی راینو را خواهید آموخت. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

1- آشنایی با محیط راینو و پیمایش در راینو

در این ویدیو با محیط راینو و روش پیمایش در نماهای راینو با دستورات Pan، Zoom و Rotate آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

2- آشنایی با روشهای مختلف اجرای دستورات در راینو

در این ویدیو با روشهای مختلف اجرای دستورات در راینو شامل منوها، نوارابزارهای و خط فرمان آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

3- آشنایی با دستگاه مختصات در راینو

در این ویدیو با دستگاه مختصات دوبعدی و روش استفاده از آن در راینو آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

4- آشنایی با برخی ترسیمات ساده در راینو

در این ویدیو با روش ترسیم برخی شکلهای ساده هندسی مانند خط، دایره، بیضی، کمان، مستطیل و چندضلعی‌ها در راینو آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

5- آشنایی با ابزارهای ترسیم دقیق در راینو

در این ویدیو با ابزارهای ترسیم دقیق مانند Ortho، Grid Snap و Object Snap در راینو آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

6- آشنایی با روشهای انتخاب کردن و مدیریت ترسیمات

در این ویدیو با روشها و تکنیکهای انتخاب ترسیمات و همچنین ابزارهای Align برای تراز کردن ترسیمات و Group و Ungroup آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

7- آشنایی با برخی ابزارهای Transform در راینو

در این ویدیو با برخی ابزارهای Transform مانند Move برای جابجا کردن ترسیمات، Copy برای تکرار ترسیمات، Rotate برای چرخش ترسیمات و Scale برای تغییر اندازه ترسیمات آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

8- آشنایی با ابزارهای تکرار ترسیمات در راینو

در این ویدیو با ابزارهای Array که از آنها برای تکرارهای منظم ترسیمات در راینو استفاده می‌شود و همچنین ابزار Mirror برای قرینه کردن ترسیمات آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

9- آشنایی با ابزارهای Split, Trim, Join و Explode

در این ویدیو با ابزارهای Trim و Split برای برش دادن ترسیمات و همچنین ابزارهای Join و Explode به ترتیب برای یکپارچه‌سازی ترسیمات و تبدیل ترسیم به اجزای سازنده‌اش آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

10- آشنایی با ابزارهای ترسیم منحنی‌های آزاد در راینو

در این ویدیو با برخی از ابزارهایی که برای ترسیم منحنی‌ها استفاده می‌شود و همچنین در پایان با ترسیم یک نمونه عملی آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

11- انجام یک پروژه عملی و آشنایی با دستور Offset

در این ویدیو در یک پروژه عملی ساده به مرور بعضی دستورات قبلی پرداخته شده و همچنین در آن با دستور Offset آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

13- آشنایی بیشتر با گرسهاپر و دستورات آن

در این ویدیو با ابزارهای بیشتری از گرسهاپر آشنا خواهید شد. همچنین روش معرفی ترسیمات از راینو به گرسهاپر و تبدیل الگوریتمهای گرسهاپر به راینو را خواهید آموخت. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

12- آشنایی با محیط گرسهاپر و مفهوم طراحی پارامتریک

در این ویدیو پس از آشنایی با مفهوم پلاگین با محیط گرسهاپر و برخی ابزارهای پرکاربرد مانند اسلایدر آشنا خواهید شد. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.

14- آموزش نصب و فعالسازی پلاگین کیاکم

در این ویدیو روش نصب و فعالسازی پلاگین کیاکم را خواهید آموخت. برای دانلود این ویدیو روی دکمه زیر کلیک کنید.